CGGC/NWAS logoWelcome to CGGC/NWAS:

Cymdeithas Seryddiaeth Gogledd Cymru
North Wales Astronomy Society

Cymraeg / Welsh English
Mae gwefan Cymdeithas Seryddiaeth Gogledd Cymru yn anelu at fod yn ddwyieithog, ac felly rydym yn ceisio sicrhau bod y cynnwys ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg. The North Wales Astronomy Society website aims to be bilingual, and therefore we strive to ensure that the content is available in both Welsh and English.
Yr hyn rydym yn ei gynnig What we offer
Rydym yn cynnig cyfleoedd i ymuno â chlwb seryddiaeth lleol, dysgu am gofod, a mwynhau cwmni cyfoedion sydd â diddordeb tebyg. We offer opportunities to join a local astronomy club, learn about space, and enjoy the company of peers with similar interests.
Cysylltu â ni Contact us
Mae croeso i chi gysylltu â ni am fwy o wybodaeth am y Cymdeithas Seryddiaeth Gogledd Cymru, ein digwyddiadau a'n gweithgareddau. You are welcome to contact us for more information about the North Wales Astronomy Society, our events, and our activities.

mynydd y barn

Ymunwch â CGGC/NWAS ar Facebook / Join CGGC/NWAS on Facebook

Facebook